Ngỡ ngàng với 15 đứa trẻ trông giống y đúc những nhân vật nổi tiếng trên thế giới

Nhìn những bức ảnh chắc chắn đa số sẽ nghĩ đấy là hình lúc nhỏ của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Nhưng sự thật đấy là những đứa trẻ hoàn toàn xa lạ và không có quan hệ gì nhưng lại có khuôn mặt giống y hệt khuôn mặt của ngôi sao.

1. 1. Nhóc tì giống hệt Gordon Ramsay

1. Nhóc tì giống hệt Gordon Ramsay,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

2. Cậu nhóc với khuôn mặt Danny Devito

Cậu nhóc với khuôn mặt Danny Devito,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

3. Wallace Shawn thứ hai chăng

Wallace Shawn thứ hai chăng,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

4. Cậu bé giống John Legend

Cậu bé giống John Legend,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

5. Cụ non Gandalf đây rồi

Cụ non Gandalf đây rồi,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

6. Cậu nhóc giống Putin

Cậu nhóc giống Putin,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

7. Cô bé có khuôn mặt giống hệt bà Doubtfire

Cô bé có khuôn mặt giống hệt bà Doubtfire,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

8. Nụ cười của cậu bé giống hệt Jamie Oliver

Nụ cười của cậu bé giống hệt Jamie Oliver,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

9. Trông đứa bé như chị em sinh đôi với Shirley Temple

Trông đứa bé như chị em sinh đôi với Shirley Temple,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

10. Cậu bé trông giống hệt Patton Oswalt

Cậu bé trông giống hệt Patton Oswalt,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

11. Cái miệng của Kevin

Cái miệng của Kevin,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

12. Cậu nhóc giống với nhân vật Phil Deville

Cậu nhóc giống với nhân vật  Phil Deville,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

13. Simon Pegg mini chăng

Simon Pegg mini chăng,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

14. Cậu bé Charlie giống y đúc Cam trong Gia đình hiện đại

Cậu bé Charlie giống y đúc Cam trong Gia đình hiện đại,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau

15. Cậu bé nghĩ mình chính là Hoàng tử Royal

Cậu bé nghĩ mình chính là Hoàng tử Royal,Giống nhau,nhân vật nổi tiếng,Khuôn mặt y đúc nhau