Nhóm máu hệ Rh và hiện tượng bào thai chết trong bụng mẹ

bài viết mô tả chi tiết về những tai biến có thể xảy tra khi truyền máu nhóm Rh và về việc sinh sản của người mang nhóm máu Rh

,Rh Hình ảnh minh họa hiện tượng tiêu huyết trong bào thai

Theo y học, con người có khoảng trên 30 kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu. Mỗi kháng nguyên qui định 1 nhóm máu riêng biệt...Song đặc biệt, có 2 nhóm máu thường gây ra các biến chứng khi truyền máu là nhóm máu ABO và nhóm máu Rh. Trong bài đọc này tôi xin giới thiệu với đọc giả về nhóm máu Rh và các tai biến khi truyền máu....

Nhóm máu Rh có chứa 1 kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu gọi là nhóm máu Rh+ và Rh- thì không chứa kháng nguyên D .

 Bình thường nhóm máu Rh- không có sẵn kháng thể anti D trong huyết tương nhưng khi người có nhóm máu Rh- đươc truyền nhóm máu Rh+ lần đầu tiên, người này vẫn bình thường. Tuy nhiên trong lần đầu tiên đó, kháng thể anti D đã được sinh ra trong huyết tương của người được truyền mang nhóm máu Rh-. Nếu người này tiếp tục được truyền lần 2 bởi nhóm máu Rh+ thì sẽ xảy ra hiện tượng tiêu huyết.... dẫn đến tử vong cho người được truyền máu.

Một trường hợp khác và khá là quan trọng của hệ nhóm máu này là hiện tượng bào thai bị tiêu huyết và chết trong bụng mẹ...Người mẹ mang nhóm máu Rh- , cùng với người cha Rh+ sẽ cho ra bào thai mang nhóm máu Rh+, dứa con đầu tiên sẽ an toàn sinh ra bình thường. Nhưng cũng giống như trường hợp trên, sự có mặt của bào thai đầu tiên mang nhóm máu Rh+ đã kích thich người mẹ sàn sinh ra kháng thể Anti D chống lại kháng nguyên D... và khi đứa con thứ 2 mang nhóm máu Rh +, thì lập tức các kháng thể anti D sẽ đến bào thai và phản ứng với kháng nguyên D trên bào thai..dẫn đến tiêu huyết bào thai và bào thai chết trong bụng mẹ.


Hai trường hợp trên ứng với tình huống người nhận máu và người mẹ là người mang nhóm máu Rh-. Trong trường hợp ngược lại, thì không có các biến chứng trên.

Ở Việt Nam, tỉ lệ nhóm máu Rh+ là khoảng 99 % , nên nguy cơ các biến chứng về truyền máu trong nhóm này là khá hiêm. Tuy nhiên các cặp vợ chồng nên đi xác định nhóm máu Rh để đãm bảo cho việc sinh sản sau này...

  • Bài liên quan: Rh,