Những ai yếu tim không nên xem: Bộ ảnh đen trắng đáng sợ

Bộ ảnh được chụp bởi những thước phim đen trắng tạo cảm giác đáng sợ sẽ khiến những độc giả yếu tim hay nhát gan sẽ gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp. Có những bức hình là thứ người còn lại lưu giữ kỷ niệm với người đã ra đi.

1. Hai bố con?

Hai bố con?,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

2. Con yêu ngủ ngon!

Con yêu ngủ ngon!,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

3. Chơi trốn tìm

Chơi trốn tìm,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

4. Mắc bẫy

Mắc bẫy,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

5. Quạ bắt cóc em bé

Quạ bắt cóc em bé,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

6. Trâu rơi vực sâu

Trâu rơi vực sâu,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

7. Lời thì thầm

Lời thì thầm,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

8. Nhìn cái gì?

Nhìn cái gì?,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

9. Hoàn thành chú vịt đồ chơi lớn

Hoàn thành chú vịt đồ chơi lớn,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

10. Đôi bạn cùng đạp xe

Đôi bạn cùng đạp xe,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

11. Chào mọi người

Chào mọi người,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

12. Chiếc nôi

Chiếc nôi,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

13. Nhớ người yêu

Nhớ người yêu,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

14. Đồ diễn

Đồ diễn ,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị

15. Người thỏ

Người thỏ,ảnh đen trắng,đáng sợ,ác mộng,kinh dị