Những bối rối phải đối mặt của những người 'hướng nội'

Đôi lúc bạn thu mình lại, rụt rè khi ghặp mặt và tiếp xúc với một người lạ hay phải trả lời trong một cuộc phỏng vấn. Hoặc muốn đặt câu hỏi nhưng lại không biết phải làm thế nào. Đó là một số tình huống mà người hướng nội phải đối mặt.

Tình huống 8

Tình huống 8,người hướng nội,bối rối

Tình huống 9

Tình huống 9,người hướng nội,bối rối

Tình huống 10

Tình huống 10,người hướng nội,bối rối

Tình huống 11

Tình huống 11,người hướng nội,bối rối

Tình huống 12

Tình huống 12,người hướng nội,bối rối

Tình huống 13

Tình huống 13,người hướng nội,bối rối

Tình huống 14

Tình huống 14,người hướng nội,bối rối

Nguồn: boredpanda.com