Những bức ảnh biếm họa đáng suy ngẫm về cuộc sống hiện đại

Cuộc sống hiện đại ngày nay đang dẫn dắt con người đến đâu? Liệu bạn có đang mắc bẫy? Bạn đã đánh mất mình hay đang vùng vẫy đâu đó? Hãy cùng suy ngẫm và tìm lại chính mình qua những bức ảnh biếm họa sau đây.

1. Bạn chỉ có thể chữa bệnh khi có tiền

Bạn chỉ có thể chữa bệnh khi có tiền,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

2. Cái đẹp thời nay - Vàng thau lẫn lộn!

Cái đẹp thời nay - Vàng thau lẫn lộn!,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

3. Con người đang loại bỏ dần thiên nhiên để từng bước đạt được mục đích của mình

Con người đang loại bỏ dần thiên nhiên để từng bước đạt được mục đích của mình,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

4. Con người không chỉ chặt một cái cây,mà còn phá hủy nơi trú ngụ, gián tiếp giết chết các loài động vật

Con người không chỉ chặt một cái cây,mà còn phá hủy nơi trú ngụ, gián tiếp giết chết các loài động vật,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

5. Con người trở thành nô lệ của đồng tiền

Con người trở thành nô lệ của đồng tiền,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

6. Khi công nghệ giết chết con người

Khi công nghệ giết chết con người,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

7. Khi con người chấp nhận nghe những lời nói dối ngọt ngào hơn là sự thật cay đắng

Khi con người chấp nhận nghe những lời nói dối ngọt ngào hơn là sự thật cay đắng,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

8. Khi công việc của bác sỹ không đơn giản chỉ là khám bệnh

Khi công việc của bác sỹ không đơn giản chỉ là khám bệnh,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

9. Nhiệm vụ tẩy não người của cánh truyền thông

Nhiệm vụ tẩy não người của cánh truyền thông,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

10. Một thế giới với số phận khác nhau

Một thế giới với số phận khác nhau,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp