Những bức tranh biếm họa khiến bạn suy nghĩ về cuộc sống

cuộc sống này là một bức tranh. Không có gì là hoàn hảo, nên bức tranh này cũng có gốc khuất nào đó.

1. Facebook đang dần dần ngốn nghiến thời gian của bạn.

Facebook đang dần dần ngốn nghiến thời gian của bạn.,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất

2. Cánh mày râu cúng ta rất ảo tưởng về cơ thể mình.

Cánh mày râu cúng ta rất ảo tưởng về cơ thể mình.,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất

3. 'Quan hệ' qua mạng xã hội.

'Quan hệ' qua mạng xã hội.,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất

4. Người thông minh thì biết nói gì nên nói.

Người thông minh thì biết nói gì nên nói.,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất

5. Có lẽ đây chính là anh hùng bàn phím.

Có lẽ đây chính là anh hùng bàn phím.,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất

6. Thân ở đây mà hồn ở đâu?

Thân ở đây mà hồn ở đâu?,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất

7. Pháp luật bây giờ đã thực sự công minh?

Pháp luật bây giờ đã thực sự công minh?,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất

8. Nếu phụ nữ đọc được suy nghĩ của đàn ông thì cứ 5 giây họ bị ăn tát là phải.

Nếu phụ nữ đọc được suy nghĩ của đàn ông thì cứ 5 giây họ bị ăn tát là phải.,cuộc sống,suy nghĩ,biếm họa,gốc khuất