Những câu nói bất hủ của các nhân vật nổi tiếng.

Hãy suy ngẫm những câu nói sau đây, bạn sẽ rút ra được những bài học sâu sắc cho bản thân.

Vito Corleone - "Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình không bao giờ trở thành người đàn ông chân chính"

Vito Corleone - "Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình không bao giờ trở thành người đàn ông chân chính",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Năm Cam - "Tiền không phải là tất cả, nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền"

Năm Cam - "Tiền không phải là tất cả, nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Virus - "Người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng là Neil Amstrong. Vậy người thứ 2 là ai? Không ai biết và chẳng ai muốn biết. Nếu anh không đứng đầu thì chẳng có ý nghĩa gì cả"

Virus - "Người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng là Neil Amstrong. Vậy người thứ 2 là ai? Không ai biết và chẳng ai muốn biết. Nếu anh không đứng đầu thì chẳng có ý nghĩa gì cả",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Bá Kiến - "Muốn trị những thằng đầu gấu thì phải có thằng đầu gấu hơn mới có thể trị lại"

Bá Kiến - "Muốn trị những thằng đầu gấu thì phải có thằng đầu gấu hơn mới có thể trị lại",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Joker - "Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc"

Joker - "Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Frank Costello - "Là một thằng đàn ông, có những thứ không ai cho mình thì mình phải tự giành lấy nó"

Frank Costello - "Là một thằng đàn ông, có những thứ không ai cho mình thì mình phải tự giành lấy nó",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Public Enemies - "Trong một phòng họp, tên to mồm nhất luôn là tên dễ bị tiêu diệt nhất. Nhưng tên mà suốt buổi chỉ ngồi im và gõ tay lên mặt bàn thì anh phải cẩn thận với hắn"

Public Enemies - "Trong một phòng họp, tên to mồm nhất luôn là tên dễ bị tiêu diệt nhất. Nhưng tên mà suốt buổi chỉ ngồi im và gõ tay lên mặt bàn thì anh phải cẩn thận với hắn",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Hitler - "Khi ngươi thắng ngươi không cần giải thích! Nếu ngươi thua ngươi cũng không nên giải trình"

Hitler - "Khi ngươi thắng ngươi không cần giải thích! Nếu ngươi thua ngươi cũng không nên giải trình",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Donquixote Doflamingo - "Chính nghĩa sẽ chiến thắng ư? Đương nhiên, kẻ nào thắng kẻ đó là chính nghĩa"

Donquixote Doflamingo - "Chính nghĩa sẽ chiến thắng ư? Đương nhiên, kẻ nào thắng kẻ đó là chính nghĩa",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng

Tào Tháo - "Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta"

Tào Tháo - "Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta",câu nói hay,nhân vật quyền lực,nhân vật nổi tiếng