Những câu nói hay đáng suy ngẫm về Cái Chết

Những câu nói bất hủ này sẽ khiến bạn phải dừng lại và thực sự xem xét về triết lí nhân sinh của mình. Dưới đây là 11 câu châm ngôn của những người nổi tiếng về cái chết, cùng đọc và suy ngẫm nhé:

1. Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau,câu nói hay,cái chết,qua đời

" Absolute silence leads to sadness. It is the image of death." 

-Jean Jacques Rousseau

2. Steve Jobs

Steve Jobs     ,câu nói hay,cái chết,qua đời

"Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart." 

-Steve Jobs     

3. Anaias Nin

Anaias Nin  ,câu nói hay,cái chết,qua đời

"I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing." 

-Anaias Nin  

4. Albert Einstein

Albert Einstein     ,câu nói hay,cái chết,qua đời

"The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead."

-Albert Einstein     

5. Mark Twain

Mark Twain,câu nói hay,cái chết,qua đời

"The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time."

-Mark Twain

6. Banksy

Banksy ,câu nói hay,cái chết,qua đời (Banksy là một nghệ sĩ graffiti đường phố dấu mặt )

"I mean, they say you die twice. One timewhen you stop breathing and a second time, a bit later on, when somebody saysyour name for the last time."   

-Banksy 

7. Beethoven

Beethoven,câu nói hay,cái chết,qua đời (Câu nói trước lúc qua đời)

Plaudite, amici, comedia finita est.  

(Applaud, my friends, the comedy is over.)

-Beethoven

8. Erich Fromm

Erich Fromm   ,câu nói hay,cái chết,qua đời

"Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies."

-Erich Fromm   

9. Victor Hugo

Victor Hugo   ,câu nói hay,cái chết,qua đời

"It is nothing to die. It is frightful not to live." 

-Victor Hugo   

10. Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn ,câu nói hay,cái chết,qua đời

11. Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen    ,câu nói hay,cái chết,qua đời

"Enjoy life. There's plenty of time to be dead." - Hans Christian Andersen.


Ai rồi cũng sẽ chết, sống và làm người cũng chỉ là một hành trình bé nhỏ so với cái chết vĩnh hằng, thế nên lúc sống, hãy sống thật trọn vẹn, đong đầy sao cho lúc chết bạn không cần phải hối tiếc gì cả. 

Còn bạn thì sao, triết lí về cái cái chết của bạn là gì? Hãy chia sẻ với mọi người ở phía dưới dưới nhé!


Sưu tầm và biên tập: Bird Eyes - Ohay TV

  • Bài liên quan: câu nói hay, cái chết, qua đời,