Những chữ ký báo đạo trên từng hạt gạo

Cười rớt hàm với loạt chữ ký ' tượng hình' cực chất dưới đây

,

,

,

, Dạ! Em ạ em khấn tên luôn :v

,

, Hiểu hôn? :V

,

,

, Nhìn tên liền thấy tiền :V

,

,

,

,

,

ST