Những điều cần biết về bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên.

Ngày nay việc tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên không còn xa lạ đối với các bậc phụ huynh đang cho con em theo học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông.

1. Người được hưởng bảo hiểm.

Đối tượng được hưởng bảo hiểm là các học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học sinh nghề,...

2. Đối tượng không được nhận bảo hiểm.

Đối tượng không được nhận bảo hiểm là những người mắc bệnh thần kinh, tâm thần, ung thư, người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn 50% trở lên hoặc những đối tượng đang ở trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

3. Phạm vi bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm bao gồm những rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.

4. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên.

Tuỳ theo trường hợp cụ thể và những điều luật của công ty bảo hiểm sẽ bồi thường chi phí cho người được hưởng bảo hiểm.

5. Trường hợp chuyển trường hoặc chuyển chổ ở.

Người được bảo hiểm trong trường hợp này nếu chuyển trường hay chuyển chổ ở trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bảo hiểm vẫn có hiệu lực như qui định đã đưa ra (Qui định tuỳ theo công ty bảo hiểm).

6. Những vi phạm về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trái phép được xử lí như thế nào?

Nhưng vi phạm sẽ bị cảnh cáo hay phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng tuỳ theo mức độ vi phạm nặng nhẹ.