Những hình ảnh đẹp tuyệt vời khi các pokemon kết hợp thành một(Phần 2)

Xin mời các bạn tiếp tục xem những hình ảnh sau đây nhé !!

1. Mege Scizor + Hydreigon

Mege Scizor + Hydreigon,pokemon

2. Dialga + Empoleon

Dialga + Empoleon,pokemon

3. Doublade + Banette

Doublade + Banette,pokemon

4. Scolipede + Seviper

Scolipede + Seviper,pokemon

5. Yveltal + Darkrai

Yveltal + Darkrai,pokemon

6. Gardevoir + Chandelure

Gardevoir + Chandelure,pokemon

7. Charizard + Skarmory

Charizard + Skarmory,pokemon

8. Sceptile + Tropius

Sceptile + Tropius,pokemon

9. Kirlia + Shaymin

Kirlia + Shaymin,pokemon

10. Whimsicott + Altaria

Whimsicott + Altaria,pokemon

  • Bài liên quan: pokemon,