Huyền Iris 1 năm trước

Những Ngôi Nhà Thiên Đường Mơ Ước

Vạn Vật có Nhà, Vạn Vật là Nhà. Nhà là Tổ Ấm, Tổ Ấm là nơi mang Hạnh Phúc của bạn. Đâu là Nhà của bạn? Đâu cũng có thể là Nhà của bạn. Miễn nơi ấy là nơi có Hạnh Phúc của bạn. Hãy xây cho bạn Ngôi Nhà mơ ước của bạn!

1. Chùm những ngôi nhà trên cây.

2. Chùm những ngôi nhà sự sống hòa hợp giữa con người và con vật.

3. Chùm những ngôi nhà của động vật.

4. Chùm những ngôi nhà sách.

5. Chùm nhà ma, những linh hồn sống.

6. Chùm những ngôi nhà nấm.

7. Nhà trong thùng.

8. Nhà trong giày.

9. Nhà trong cốc, trong chai.

10. Nhà tổ chim trên cây.

11. Nhà cà rốt của thỏ.

12. Hang ổ tổ ấm của gia đình nhà thỏ.

13. Nhà cây.

14. Kiến trúc tổ nhà mèo.

15. Nhà hòa hợp giữa con người và thực vật.

16. Chùm những ngôi nhà đặc biệt khác.

Gốc rễ cội nguồn ấm áp của sự sống vạn vật.

Nguồn ảnh:

@children_illustrations

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn