Những người bệnh về mắt nhìn thấy xung quanh như thế nào?

Người cận thị, viễn thị, mù màu... nhìn thế giới như thế nào? Đây là cách mà người bệnh về mắt nhìn thế giới xung quanh.

1. Người khỏe mạnh

Người khỏe mạnh,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Đây là cách một người trưởng thành khoẻ mạnh nhìn bức ảnh của chúng ta. Cái nhìn rất rõ ràng, chính xác, màu sắc chính xác.

2. Người bị mờ mắt

Người bị mờ mắt,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Người ta thường cho rằng người bị chứng mờ mắt có thể nhìn một thành hai hoặc như trong một số bộ phim, có thể nhìn theo các hướng khác nhau. 

Sự thật là não của người bị mờ mắt bỏ qua những gì mắt họ nhìn thấy, vì vậy hình ảnh không nhân gấp đôi. 

3. Người cận thị

Người cận thị,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Có thể nhìn thấy các đối tượng gần tương đối tốt, trong khi các đối tượng xa thì bị mờ.

4. Người viễn thị

Người viễn thị,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Những vật gần sẽ xuất hiện mờ, trong khi các vật thể xa có thể xuất hiện bình thường. [Khi tình trạng xấu đi, vật thể ở mọi khoảng cách có thể bị mờ.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp