Những người bệnh về mắt nhìn thấy xung quanh như thế nào?

Người cận thị, viễn thị, mù màu... nhìn thế giới như thế nào? Đây là cách mà người bệnh về mắt nhìn thế giới xung quanh.

5. Người suy nhược thị giác nghiêm trọng

Người suy nhược thị giác nghiêm trọng,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Đây là những gì những người suy nhược thị giác nghiêm trọng nhìn thấy. Họ có thể phân biệt màu sắc và ánh sáng nhưng không thể nhìn thấy hoàn toàn hình dáng một ai đó.

6. Người mất thị lực

Người mất thị lực,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Hình ảnh này được nhìn thấy bởi những người đã mất thị lực nhưng vẫn có nhận thức một phần ánh sáng : họ chỉ có thể phân biệt ánh sáng và bóng tối. Thông thường, đây là những người sáng mắt nhưng vì bệnh tật gì đó mà bị mù.

7. Người mù hoàn toàn

Người mù hoàn toàn,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Mù hoàn toàn tức là bạn sống hoàn toàn trong bóng tối. Một người mù không thể xác định được thế giới xung quanh mình như màu đen hay đen tối vì đơn giản là anh ta không biết màu đen hay bóng tối nói chung là gì. Họ cũng không thấy gì trong giấc mơ.

8. Người mù màu

Người mù màu,bệnh về mắt,bệnh cận thị,bệnh viễn thị,bệnh mù màu

Deuteranomalia là tật rối loạn sắc giác phổ biến nhất, với khoảng 4,63% nam giới mắc phải và có khả năng di truyền, thậm chí nhiều trường hợp người ta không biết mình mắc tật này. Người bị Deuteranomalia nhìn thấy màu sắc bị mờ hơn so với bình thường, đặc biệt màu xanh lục và đỏ.

Protanopia nặng hơn Deuteranomalia một chút, cũng di truyền nhưng ít phổ biến hơn, với khoảng 1% nam giới mắc phải. Với người bị tật này, toàn bộ các sắc độ của xanh lục và đỏ sẽ bị phai màu hết, trong khi đó các sắc vàng và xanh lam vẫn ít thay đổi.

Monochromacy (mù màu hoàn toàn) là cực kỳ hiếm, chỉ có khoảng 0,00003% dân số thế giới mắc phải. Và họ chỉ nhìn thấy mọi vật qua hai màu đen và trắng ở nhiều sắc độ khác nhau.