Những nhóm nhạc kpop nổi tiếng nhất

Hàn Quốc là nơi có ngành giải trí phát triển nhất khu vực .Dưới đây là danh sách các nhóm nhạc kpop nổi tiếng nhất

1. EXO

EXO,Girlroups nổi tiếng, sao kpop, nhóm nhạc kpop

12 thành viên exo

2. SNSD

SNSD,Girlroups nổi tiếng, sao kpop, nhóm nhạc kpop

8 thành viên snsd

3. SISTAR

SISTAR,Girlroups nổi tiếng, sao kpop, nhóm nhạc kpop

4 thành viên sistar

4. Fx

Fx,Girlroups nổi tiếng, sao kpop, nhóm nhạc kpop

4 thành viên Fx

5. GOT7

GOT7,Girlroups nổi tiếng, sao kpop, nhóm nhạc kpop

7 thành viên  got7

Vẫn Còn, Click để xem tiếp