Những nỗi sợ về mặt tâm lí của con người qua tranh vẽ

Hoạ sỹ: Shawn Coss.
Chi tiết về các nỗi sợ đấy các bạn có thể tra trên mạng để rõ hơn :3

Arachnophobia - Sợ nhện.

Arachnophobia - Sợ nhện.,

Trypanophobia - Sợ vật nhọn

Trypanophobia - Sợ vật nhọn,

Trypophobia - Sợ những cái lỗ

Trypophobia - Sợ những cái lỗ ,

Claustrophobia - Hội chứng sợ không gian hẹp

Claustrophobia - Hội chứng sợ không gian hẹp,

Automatophobia - Sợ những hình nộm giả

Automatophobia - Sợ những hình nộm giả,

Nyctophobia - Sợ bóng tối

Nyctophobia - Sợ bóng tối,

Athazagoraphobia - Hội chứng sợ bị lãng quên

Athazagoraphobia - Hội chứng sợ bị lãng quên,

Ophidiophobia - Hội chứng sợ rắn

Ophidiophobia - Hội chứng sợ rắn,

Apotemnophobia - Sợ những người khiếm khuyết chân, tay

Apotemnophobia - Sợ những người khiếm khuyết chân, tay,

Bogyphobia - Sợ ông Kẹ

Bogyphobia - Sợ ông Kẹ,

Pyrophobia - Sợ lửa

Pyrophobia - Sợ lửa,

Thalassophobia - Sợ biển hoặc đi lại đường biển

Thalassophobia - Sợ biển hoặc đi lại đường biển,

Necrophobia - Sợ chết chóc

Necrophobia - Sợ chết chóc,

Ecclesiophobia - Sợ nhà thờ

Ecclesiophobia - Sợ nhà thờ,

Chắc chỉ có ma quỷ mới mắc nỗi sợ này quá -_-

Hylophobia - Sợ cây, gỗ, rừng

Hylophobia - Sợ cây, gỗ, rừng,

Coulrophobia - Sợ những chú hề

Coulrophobia - Sợ những chú hề,

Scopophobia - Sợ bị nhìn ngó

Scopophobia - Sợ bị nhìn ngó,

Chronophobia - Sợ thời gian trôi

Chronophobia - Sợ thời gian trôi,

Cherophobia - Sợ hạnh phúc

Cherophobia - Sợ hạnh phúc,

Tocophobia - Sợ sinh con

Tocophobia - Sợ sinh con,

Verbophobia - sợ chữ

Verbophobia - sợ chữ,

Điển hình của mấy đứa học dốt nhỉ :)

Pediophobia - Sợ búp bê

Pediophobia - Sợ búp bê,

Eisoptrophobia - Sợ gương và soi gương

Eisoptrophobia - Sợ gương và soi gương,

Blennophobia - Sợ vi trùng

Blennophobia - Sợ vi trùng,

Agoraphobia - Sợ khoảng trống (còn được biết đến là bệnh sợ nơi công cộng, sợ nơi đông người)

Agoraphobia - Sợ khoảng trống (còn được biết đến là bệnh sợ nơi công cộng, sợ nơi đông người),

Kenophobia - Sợ không gian trống

Kenophobia - Sợ không gian trống,

Philophobia - Sợ yêu.

Philophobia - Sợ yêu.,

Epistemophobia - Sợ tri thức.

Epistemophobia - Sợ tri thức. ,

Somniphobia - Sợ ngủ.

Somniphobia - Sợ ngủ. ,

Taphophobia - Sợ bị chôn sống

Taphophobia - Sợ bị chôn sống,

Emetophobia - Chứng sợ nôn

Emetophobia - Chứng sợ nôn,

Và cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn xem hết một bài viết dài thế này...

Nguồn ảnh: Trang Tâm Lý Học Tội Phạm.