Quảng cáo sách bỏ túi trên quần jean

Chuỗi hiệu sách Saraiva tại Brazil đã xây dựng dự án thêu bìa sách tác phẩm văn học lên túi quần jean nhằm quảng bá cho dòng sách cổ điển bỏ túi. Sau đây là một số mẫu nổi bật:

1. Hoàng tử bé

Hoàng tử bé ,tranh thêu,người yêu sách,sách văn học,ý tưởng kinh doanh

2. Hóa thân

Hóa thân,tranh thêu,người yêu sách,sách văn học,ý tưởng kinh doanh

3. Hai vạn dặm dưới đáy biển

Hai vạn dặm dưới đáy biển,tranh thêu,người yêu sách,sách văn học,ý tưởng kinh doanh

4. Đảo giấu vàng

Đảo giấu vàng,tranh thêu,người yêu sách,sách văn học,ý tưởng kinh doanh

5. Chiến tranh và Hòa bình

Chiến tranh và Hòa bình,tranh thêu,người yêu sách,sách văn học,ý tưởng kinh doanh

Meredith