Quay bài đẳng cấp là đây!

Quay cóp là một chủ đề không hề xa lạ với giới nhất quỷ nhì ma - thứ ba học trò. Hãy xem các cách quay bài từ cũ rích quen thuộc cho đến cả sử dụng công nghệ đẳng cấp hiện nay.

Vũ khí bí mật của các bạn nữ

Vũ khí bí mật của các bạn nữ,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Nghệ thuật là đây!

Nghệ thuật là đây!,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Kim thiền thoát xác

Kim thiền thoát xác,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Magic ring - chiếc nhẫn kỳ diệu

Magic ring - chiếc nhẫn kỳ diệu,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Chú ý giữ sạch đế giày

Chú ý giữ sạch đế giày,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Nghệ thuật vẽ móng dành riêng cho giới học sinh

Nghệ thuật vẽ móng dành riêng cho giới học sinh,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Mendeleev có lẽ không bao giờ ngờ tới...

Mendeleev có lẽ không bao giờ ngờ tới...,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Bị thương chút xíu có lẽ không phải lúc nào cũng tệ

Bị thương chút xíu có lẽ không phải lúc nào cũng tệ,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Hồn Casio, da Apple

Hồn Casio, da Apple,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Ruột mèo

Ruột mèo,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Chống chỉ định vào mùa hè

Chống chỉ định vào mùa hè,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Lại một kiểu "hồn Trương Ba, da hàng thịt"

Lại một kiểu "hồn Trương Ba, da hàng thịt",quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Nhà sản xuất tâm lý

Nhà sản xuất tâm lý,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

Gullit có lẽ cũng không ngờ...

Gullit có lẽ cũng không ngờ...,quay cóp,quay bài,học sinh,thi cử

  • Bài liên quan: quay cóp, quay bài, học sinh, thi cử,