Wind
3 năm trước

Quiz: Đây là bánh quy hay mặt đất?

Mặt đất đôi khi trông rất giống những chiếc bánh quy!

1.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Bánh quy


2.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


3.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


4.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Bánh quy


5.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


6.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


7.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Bánh quy


8.

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


Nguồn: Buzzfeed

Chủ đề chính: #quiz

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn