Rau Quả Và Cơ Thể-Sự Trùng Hợp Thú Vị!

Những rau, củ, quả tự nhiên giống với các bộ phận trên cơ thể con người một cách trùng hợp.

1. Quả Bơ-Bào thai

Quả Bơ-Bào thai,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

2. Tai-Cây nấm

Tai-Cây nấm,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

3. Cây cần tây- xương

Cây cần tây- xương,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

4. Hạt đậu-quả thận

Hạt đậu-quả thận,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

5. Khoai lang-tuyến tụy

Khoai lang-tuyến tụy,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

6. Cam-cấu tạo vú

Cam-cấu tạo vú,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

7. Quả sung-ống dẫn tinh

Quả sung-ống dẫn tinh,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

8. Gừng-dạ dày

Gừng-dạ dày,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

9. Cà chua-quả tim

Cà chua-quả tim,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

10. Trùm nho-lá phổi

Trùm nho-lá phổi,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

11. Quả óc chó-bộ não

Quả óc chó-bộ não,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống

12. Cà rốt-lòng mắt

Cà rốt-lòng mắt,rau,củ,quả,cơ thể con người,trùng hợp,giống