So sánh mức lương tối thiểu của các quốc gia trên thế giới

Có nhiều người thường phàn nàn về công việc và mức lương , cho rằng mình đáng được thụ hưởng cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên các bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra mình vẫn còn may đấy

Dưới đây là danh sách mức lương tối thiểu của một số quốc gia trên thế giới để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về sự chênh lệch giàu nghèo và mức sống của người dân trên thế giới như thế nào. Tất nhiên những con số này không thể nói lên tất cả về sự chênh lệch giàu nghèo mà nó còn tùy thuộc vào tiêu chuẩn sống, mức thuế và tỷ giá trao đổi tiền tệ của các quốc gia này

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Hơn 423.000/tháng

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Hơn 1 triệu đồng

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Khoảng 1tr2

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Khoảng 1tr4

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Khoảng 1tr6

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Tầm 2 triệu

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Việt Nam 3tr chuẩn men một thời

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Tầm 7tr2

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Tầm 15tr

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Khoảng 25tr đồng

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Khoảng 29tr

,thu nhập,mức lương tối thiểu

Tầm 28tr

,thu nhập,mức lương tối thiểu

53 triệu đồng/ tháng

Lê Tiến / biên tập