Sự giống nhau giữa con người và động vật

Bạn có nghĩ rằng con người và động vật có những điểm giống nhau không. Nếu bạn không nghĩ như vậy thì sau khi xem xong bài viết này bạn sẽ phải suy nghĩ lại đấy.

1. Trâu bò là một dạng của vật chất

Trâu bò là một dạng của vật chất,Con người,Động Vật,Giống nhau

2. Những thằng vừa ngu vừa lười thì nhanh đi lắm

Những thằng vừa ngu vừa lười thì nhanh đi lắm,Con người,Động Vật,Giống nhau

3. Cái này thì chuẩn khỏi phải nói rồi

Cái này thì chuẩn khỏi phải nói rồi,Con người,Động Vật,Giống nhau

4. Đích thị là chị Dậu rồi

Đích thị là chị Dậu rồi,Con người,Động Vật,Giống nhau

5. Chữ tài đi với chữ tai một vần

Chữ tài đi với chữ tai một vần,Con người,Động Vật,Giống nhau

6. Muốn sống được thì phải biết nịnh

Muốn sống được thì phải biết nịnh,Con người,Động Vật,Giống nhau

7. Muốn được cung phụng thì phải xinh đẹp

Muốn được cung phụng thì phải xinh đẹp,Con người,Động Vật,Giống nhau

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây

Nguồn : Facebook vebay69