Sự khác biệt hài hước giữa con trai và con gái.

Con trai và con gái có những điểm khác nhau rất riêng mà có lẽ ai cũng biết. Nhưng sự khác nhau này càng hài hước hơn kih bạn nghĩ tới chứ chưa cần phải xác minh đâu nhé!

1. Con gái mặc đồ con trai thì cá tính, còn con trai mặc đồ con gái thì ẻo lả/bê đê.

Con gái mặc đồ con trai thì cá tính, còn con trai mặc đồ con gái thì ẻo lả/bê đê.,con trai,con gái,sự khác nhau,hài hước

2. Con gái chơi thể thao thì năng động, con trai chơi búp bê thì...

Con gái chơi thể thao thì năng động, con trai chơi búp bê thì...,con trai,con gái,sự khác nhau,hài hước

3. Con gái vào nhầm WC của con trai thì thật đáng yêu, còn con trai vào nhầm WC của nữ thì...biến thái!!!

Con gái vào nhầm WC của con trai thì thật đáng yêu, còn con trai vào nhầm WC của nữ thì...biến thái!!!,con trai,con gái,sự khác nhau,hài hước

4. Con gái để tóc ngắn thì cá tính, con trai để tóc dài thì...yêu râu xanh.

Con gái để tóc ngắn thì cá tính, con trai để tóc dài thì...yêu râu xanh.,con trai,con gái,sự khác nhau,hài hước

5. Con gái make up thì là chuyện bình thường, nhưng khi con trai make up thì bị nói này nói nọ.

Con gái make up thì là chuyện bình thường, nhưng khi con trai make up thì bị nói này nói nọ.,con trai,con gái,sự khác nhau,hài hước

6. Tủ đồ giữa con trai và con gái.

Tủ đồ giữa con trai và con gái.,con trai,con gái,sự khác nhau,hài hước

7. Đơn giản chỉ là con gái có nhiều vấn đề cần quan tâm thôi!

Đơn giản chỉ là con gái có nhiều vấn đề cần quan tâm thôi!,con trai,con gái,sự khác nhau,hài hước