Sự sáng tạo của học sinh

Trong một lớp hoc nhàm chán, chúng ta sẽ bắt gặp những 'thiên tài' hội họa vô cùng sáng tao.

1. Khi bạn yêu âm nhạc nhiều hơn lịch sử.

Khi bạn yêu âm nhạc nhiều hơn lịch sử.,

2. Toán học kích thích trí tưởng tượng và giúp phát triển tư duy không gian.

Toán học kích thích trí tưởng tượng và giúp phát triển tư duy không gian.,

3. Chỉ có một nghệ sĩ thực thụ mới có thể nhìn thấy một chú chim trong tóc của anh ta

Chỉ có một nghệ sĩ thực thụ mới có thể nhìn thấy một chú chim trong tóc của anh ta,

4. Như vậy, một chân dung nhàm chán trở thành một anh hùng hành động.

Như vậy, một chân dung nhàm chán trở thành một anh hùng hành động.,

5. Trời thật nóng!

Trời thật nóng!,

6. Ai cũng mong muốn có một tấm selfie đẹp

Ai cũng mong muốn có một tấm selfie đẹp,

7. Khi vẫn còn trong tiết nhưng bạn đã đói rồi.

Khi vẫn còn trong tiết nhưng bạn đã đói rồi.,

8. Làm phép hồi sinh

Làm phép hồi sinh,