'Tài sản' quý giá nhất của những đứa trẻ trên thế giới

Với hầu hết những đứa trẻ trên khắp thế giới thì đồ chơi chính là tài sản lớn nhất mà chúng có. Đồ chơi mang lại cho những đứa trẻ đó niềm vui, tiếng cười và dường như là những người bạn thân thiết nhất của chúng.

1. Chiwa-Malauy

Chiwa-Malauy,đồ chơi,tài sản,đứa trẻ

2. Keynor-Cộng hòa Costa Rica

Keynor-Cộng hòa Costa Rica,đồ chơi,tài sản,đứa trẻ

3. Cun Zi Yi-Trung Quốc

Cun Zi Yi-Trung Quốc,đồ chơi,tài sản,đứa trẻ

4. Pavel-Ukranie

Pavel-Ukranie ,đồ chơi,tài sản,đứa trẻ

5. Kenya-Cộng hòa Kenya

Kenya-Cộng hòa Kenya,đồ chơi,tài sản,đứa trẻ

6. Norden-Maroc

Norden-Maroc,đồ chơi,tài sản,đứa trẻ

7. Shaira-Ấn độ

Shaira-Ấn độ,đồ chơi,tài sản,đứa trẻ

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: đồ chơi, tài sản, đứa trẻ,