Đây là bài nháp

Thành công đến khi bạn biết chinh phục lòng người

Công việc, tạo mối qua hê xã hội, mối quan hệ gia đinh, bạn bè, tất cả đều làm việc liên quan đến con người, không biết chinh phục lòng người bạn đã thất bại một nữa.

,