Thế giới ngược từ bao giờ?!?

Nghịch lí rốt cuộc là do tự nhiên hay do con người tạo ra?

1. Smartphone ngày càng mỏng còn con người ngày càng béo.

Smartphone ngày càng mỏng còn con người ngày càng béo.,đảo lộn,thế giới

 

2. Hẹn hò muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau.

Hẹn hò muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau.,đảo lộn,thế giới

3. Bạn bè ngã thì người ta cười, còn điện thoại rơi thì người ta khóc.

Bạn bè ngã thì người ta cười, còn điện thoại rơi thì người ta khóc.,đảo lộn,thế giới

4. Người ta có thể tự tin làm đủ việc trên điện thoại, trừ việc nhìn vào mắt người khác.

Người ta có thể tự tin làm đủ việc trên điện thoại, trừ việc nhìn vào mắt người khác.,đảo lộn,thế giới

5. Nút nghe gọi điện thoại chỉ để phớt lờ cuộc gọi của người thân.

Nút nghe gọi điện thoại chỉ để phớt lờ cuộc gọi của người thân.,đảo lộn,thế giới

6. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.

Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ.,đảo lộn,thế giới

7. Thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.

 Thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.,đảo lộn,thế giới

8. Bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.

 Bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.,đảo lộn,thế giới

9. Biết mỗi ngày mươi phút thể dục nhẹ nhàng khiến ta khỏe hơn, minh mẫn hơn, nhưng không nhiều người làm.

Biết mỗi ngày mươi phút thể dục nhẹ nhàng khiến ta khỏe hơn, minh mẫn hơn, nhưng không nhiều người làm.,đảo lộn,thế giới

10. Còn nhỏ, ai cũng muốn sớm trưởng thành, lớn lên rồi thì ngược lại.

Còn nhỏ, ai cũng muốn sớm trưởng thành, lớn lên rồi thì ngược lại.,đảo lộn,thế giới

  • Bài liên quan: đảo lộn, thế giới,