Thời hạn lưu trữ an toàn đồ ăn trong tủ lạnh

Bỏ đồ ăn vô tủ lạnh không khó, biết được đồ ăn đó còn tốt cho sức khỏe người dùng không mới là quan trọng. Hãy kiểm soát thời hạn thực phẩm trong gia đình bạn.

1. Đối với thịt gia súc, gia cầm, hải sản

Đối với thịt gia súc, gia cầm, hải sản,bảo quản đồ ăn,tủ lạnh,lưu trữ,an toàn thực phẩm,ngăn đông,mẹo nhà bếp

2. Đối với thực phẩm từ bơ sữa

Đối với thực phẩm từ bơ sữa,bảo quản đồ ăn,tủ lạnh,lưu trữ,an toàn thực phẩm,ngăn đông,mẹo nhà bếp

3. Đối với rau quả

Đối với rau quả,bảo quản đồ ăn,tủ lạnh,lưu trữ,an toàn thực phẩm,ngăn đông,mẹo nhà bếp

Các bạn nên nhớ, nhiệt độ ngăn mát lí tưởng của tủ lạnh là 3-5 độ, của ngăn đông là -18 độ thì mới ngăn được vi khuẩn xâm nhập vào đồ ăn.


Nguồn: Lifehack