Thót tim với những pha suýt chết khi tham gia giao thông

Hàng năm có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông. Nhưng có nhiều trường hợp, thần chết đã bỏ qua nhờ vào vận may. Cùng xem những màn suýt chết thót tim sau và cẩn thận hơn khi tham gia giao thông.

1. Đi bộ qua đường khi đèn đỏ thôi mà cũng không tha

Đi bộ qua đường khi đèn đỏ thôi mà cũng không tha,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

2. Perfect timing!

Perfect timing!,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

3. Thời gian hoàn hảo

Thời gian hoàn hảo,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

4. Cảm tạ chiếc xe đã cứu cuộc đời

Cảm tạ chiếc xe đã cứu cuộc đời,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

5. Tôi chỉ đứng bán xăng thôi mà

Tôi chỉ đứng bán xăng thôi mà,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

6. Tốc độ may mắn

Tốc độ may mắn,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

7. Gián điệp xe máy

Gián điệp xe máy,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

8. Chơi ngu suýt chết

Chơi ngu suýt chết,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

9. Mình vẫn còn sống

Mình vẫn còn sống,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông

10. Quan sát rồi lại nhảy

Quan sát rồi lại nhảy,pha suýt chết,thót tim,tham gia thao thông