Tổng hợp những hình ảnh TÔI CHỌN CÁ đầy ý nghĩa .

Chọn nhà máy hay chọn cá tôm? Câu nói của một đại diện chủ doanh nghiệp đã gây nên sự phẫn nộ của người dân Việt Nam trong những ngày vừa qua. Và câu trả lời từ người dân, từ cộng đồng mạng là 'Chúng tôi chọn cá'.

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển

,tôi chọn cá,ô nhiễm môi trường,ô nhiễm nước biển