Top 10 pokemon Hệ Lửa Mạnh Nhất

Sau đây là 10 pokemon hệ lửa mạnh nhất,trong đó có một số pokemon truyền thuyết

1. Groudon

Groudon,pokemon pokemon truyền thuyết được xem là mạnh nhất hệ lửa

2. Entei

Entei,pokemon Đứng thứ 2 sau Groudon

3. Ho oh

Ho oh,pokemon Đứng thứ 3

4. Charizard

Charizard,pokemon Đứng thứ 4

5. Ninetales

Ninetales,pokemon Đứng thứ 5

6. Blaziken

Blaziken,pokemon Đứng thứ 6

7. infernape

infernape,pokemon Đứng thứ 7

8. Magmar

Magmar,pokemon Đứng thứ 8

9. Typhlosion

Typhlosion,pokemon Đứng thứ 9

10. Emboar

Emboar,pokemon Đứng thứ 10

  • Bài liên quan: pokemon,