Top 10 pokemon Hệ Lửa Mạnh Nhất

Sau đây là 10 pokemon hệ lửa mạnh nhất,trong đó có một số pokemon truyền thuyết

4,300
Bình chọn: 1

1. Groudon

Groudon,pokemon pokemon truyền thuyết được xem là mạnh nhất hệ lửa

2. Entei

Entei,pokemon Đứng thứ 2 sau Groudon

3. Ho oh

Ho oh,pokemon Đứng thứ 3

4. Charizard

Charizard,pokemon Đứng thứ 4

5. Ninetales

Ninetales,pokemon Đứng thứ 5

6. Blaziken

Blaziken,pokemon Đứng thứ 6

7. infernape

infernape,pokemon Đứng thứ 7

8. Magmar

Magmar,pokemon Đứng thứ 8

9. Typhlosion

Typhlosion,pokemon Đứng thứ 9

10. Emboar

Emboar,pokemon Đứng thứ 10

Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
1
điểm

Bài liên quan: pokemon,