Top 10 pokemon rồng mạnh nhất

Top 10 pokemon rồng mạnh nhất hệ

1 Bộ 3 rồng Dialga

1 Bộ 3 rồng Dialga,pokemon

Palkia

Palkia,pokemon

Giratina

Giratina,pokemon Bao gồm ba chú rồng đã sáng tạo ra những khai niệm của vũ trụ như: Dialga (thời gian), Palkia (không gian), và Giratina (vật chất và phản vật chất)

2 Bộ 3 rồng lửa điện và băng

2 Bộ 3 rồng lửa điện và băng ,pokemon Reshiram

Zekrom

Zekrom,pokemon

Kyurem

Kyurem,pokemon Reshiram là rồng lửa, Zekrom là rồng điện, và Kyurem là rồng băng. Nhưng nhìn chung, về sức mạnh thì cả ba đều có khả năng hủy diệt tất cả chỉ trong tích tắc.

3 Rayquaza

3  Rayquaza,pokemon Đây là con rồng cai trị bầu trời

4 Latios và Latias

4 Latios và Latias ,pokemon Latias và Latios là 2 chú rồng luôn song hành với nhau. Latias có màu hồng và giới tính thuộc giống cái còn Latios có màu xanh và giới tính lại là đực.

5 Garchomp

5 Garchomp,pokemon

6 Charizard

6 Charizard,pokemon

7 Haxorus

7 Haxorus ,pokemon

8 Salamence

8 Salamence,pokemon

9 Dragonite

9 Dragonite,pokemon

10 Goodra

10 Goodra,pokemon

  • Bài liên quan: pokemon,