Dã Quỳ 2 năm trước

Top 10 trường về Khoa học máy tính năm 2017 do Forbes tổng hợp.

Khoa học máy tính là ngành nền tảng cho sự phát triển công nghệ, nhất là trong xu thế Công nghiệp 4.0 như hiện nay. 10 trường này chính là điểm đến mơ ước cho các sinh viên trên thế giới. Các trường này không chỉ có chất lượng đào tạo tuyệt vời mà còn hứa hẹn cả một tương lai đầy xán lạn cho thế hệ trẻ. Danh sách này được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ, vị thế quốc tế, khả năng nghiên cứu, khả năng giảng dạy. Nguồn: Forbes, Times Higher Education.

Đại học Stanford

Điểm danh tiếng: 100.0 

Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 83.2

Vị thế quốc tế: 68.3

Nghiêncứu: 98.6

Giảng dạy: 89.1

Viện Công nghệ Massachusetts

Điểm danh tiếng: 99.5 

Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 91.8 

Vị thế quốc tế: 72.7

Nghiêncứu: 95.6

Giảng dạy: 86.8

Đại học Oxford

 Điểm danh tiếng: 99.4 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 41.2 

 Vị thế quốc tế: 95.1 

 Nghiêncứu: 91.1 

 Giảng dạy: 93.4

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ

 Điểm danh tiếng: 98.5 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 57.0 

 Vị thế quốc tế: 93.9 

 Nghiêncứu: 96.9 

 Giảng dạy: 84.8

Đại học Cambridge

 Điểm danh tiếng: 96.4 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 59.7 

 Vị thế quốc tế: 87.5 

 Nghiêncứu: 94.7 

 Giảng dạy: 89.7

Viện Công nghệ California

 Điểm danh tiếng: 98.7 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 97.1 

 Vị thế quốc tế: 53.9 

 Nghiêncứu: 86.6 

 Giảng dạy: 91.9

Đại học Carnegie Mellon

 Điểm danh tiếng: 99.8 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 69.1 

 Vị thế quốc tế: 73.1 

 Nghiêncứu: 92.9 

 Giảng dạy: 84.5

Học viện Công nghệ Georgia

 Điểm danh tiếng: 93.3 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 79.6 

 Vị thế quốc tế: 62.7 

 Nghiêncứu: 99.0 

 Giảng dạy: 84.1

Cao đẳng Hoàng gia London

 Điểm danh tiếng: 92.3 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 51.9 

 Vị thế quốc tế: 95.4 

 Nghiêncứu: 87.1 

 Giảng dạy: 89.1

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Lausanne

 Điểm danh tiếng: 93.1 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 41.5

 Vị thế quốc tế: 97.4 

 Nghiêncứu: 91.7 

 Giảng dạy: 84.3

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...