Top 10 trường về Khoa học máy tính năm 2017 do Forbes tổng hợp.

Khoa học máy tính là ngành nền tảng cho sự phát triển công nghệ, nhất là trong xu thế Công nghiệp 4.0 như hiện nay. 10 trường này chính là điểm đến mơ ước cho các sinh viên trên thế giới. Các trường này không chỉ có chất lượng đào tạo tuyệt vời mà còn hứa hẹn cả một tương lai đầy xán lạn cho thế hệ trẻ. Danh sách này được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ, vị thế quốc tế, khả năng nghiên cứu, khả năng giảng dạy.

Nguồn: Forbes, Times Higher Education.

1. Đại học Stanford

Đại học Stanford,top trường đại học công nghệ thông tin,top trường đại học,khoa học máy tính Đại học Stanford, California, Hoa Kỳ

Điểm danh tiếng: 100.0 

Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 83.2

Vị thế quốc tế: 68.3

Nghiêncứu: 98.6

Giảng dạy: 89.1

2. Viện Công nghệ Massachusetts

Viện Công nghệ Massachusetts,top trường đại học công nghệ thông tin,top trường đại học,khoa học máy tính Viện Công nghệ Massachusetts, bang Massachusetts, Hoa Kỳ

Điểm danh tiếng: 99.5 

Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 91.8 

Vị thế quốc tế: 72.7

Nghiêncứu: 95.6

Giảng dạy: 86.8

3. Đại học Oxford

Đại học Oxford,top trường đại học công nghệ thông tin,top trường đại học,khoa học máy tính Đại học Oxford, Oxford, Anh.

 Điểm danh tiếng: 99.4 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 41.2 

 Vị thế quốc tế: 95.1 

 Nghiêncứu: 91.1 

 Giảng dạy: 93.4

4. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sỹ,top trường đại học công nghệ thông tin,top trường đại học,khoa học máy tính Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Thụy Sĩ

 Điểm danh tiếng: 98.5 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 57.0 

 Vị thế quốc tế: 93.9 

 Nghiêncứu: 96.9 

 Giảng dạy: 84.8

5. Đại học Cambridge

Đại học Cambridge,top trường đại học công nghệ thông tin,top trường đại học,khoa học máy tính University of Cambridge, Cambridge, Anh

 Điểm danh tiếng: 96.4 

 Điểm thu nhập từ chuyển giao kiến thức, công nghệ: 59.7 

 Vị thế quốc tế: 87.5 

 Nghiêncứu: 94.7 

 Giảng dạy: 89.7

Vẫn Còn, Click để xem tiếp