Top 6 thực phẩm và những thời điểm tốt nhất, tệ nhất bạn nên ăn trong ngày.

Theo các chuyên gia qua học, không chỉ ăn kiêng, ăn đủ chất là có được sức khoẻ tốt, ngoài ra bạn còn phải biết lựa chọn những thời điểm thích hợp cho từng loại sản phẩm.

1. Cơm.

Cơm.,thực phẩm và thời điểm thích hợp,ăn uống điều độ

2. Chuối.

Chuối.,thực phẩm và thời điểm thích hợp,ăn uống điều độ

3. Đường.

Đường.,thực phẩm và thời điểm thích hợp,ăn uống điều độ

4. Sữa.

Sữa.,thực phẩm và thời điểm thích hợp,ăn uống điều độ

5. Các loại thịt.

Các loại thịt.,thực phẩm và thời điểm thích hợp,ăn uống điều độ

6. Táo.

Táo.,thực phẩm và thời điểm thích hợp,ăn uống điều độ