Top những quốc gia có đàn ông sở hữu 'cái ấy' dài nhất thế giới

Bạn nghĩ kỹ năng hay độ dài là quan trọng trong vấn đề 'ân ái'. Thật khó trả lời phải không? Nhưng dù sao thì độ dài cũng chiếm một phần quan trọng không kém.

1. Peru- Trung bình 16.03 cm

 Peru- Trung bình 16.03 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

2. panama- Trung bình 16.27 cm

panama- Trung bình 16.27 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

3. jamaica- trung bình 16.30

jamaica- trung bình 16.30,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

4. Cameroon- Trung bình 16.65 cm

Cameroon- Trung bình 16.65 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

5. Colombia- Trung bình 16.75 cm

Colombia- Trung bình 16.75 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

6. Lebanon- trung bình 16.82 cm

Lebanon- trung bình 16.82 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

7. Venezuela- Trung bình 16.93 cm

Venezuela- Trung bình 16.93 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

8. Ghana- Trung bình 17.34 cm

Ghana- Trung bình 17.34 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

9. Ecuador- Trung bình 17.77 cm

Ecuador- Trung bình  17.77 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy

10. Cộng Hòa Cong gô- Trung bình 17.93 cm

Cộng Hòa Cong gô- Trung bình 17.93 cm,sỡ hữu,quốc gia,khám phá,chuyện ấy