Trang sách tuổi thơ - 7x 8x còn nhớ chăng?

Những trang sách khiến cho người xem phải bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ đẹp nhất trong cuộc đời mình!

Bài học về "Làm anh; Con gà trống; Chú bé liên lạc..." ắt hẳn là kỷ niệm đẹp nhất về tuổi thơ, về thời cắp sách tới trường. Và cũng chính những trang sách xưa cũ đấy giờ có thể được xem là kỉ vật.

Khi nhìn lại những trang sách ngày nào còn tập đọc, cảm xúc - ký ức chợt ùa về khiến không ít người đã bồi hồi xúc động.

Một người dùng đã phải thốt lên rằng: "Giờ đọc lại vẫn thấy thích, ngay cả những hình vẽ nhìn thô và mộc ạ! Bây giờ hỏi các em học sinh, nhiều em chả biết đâu! Cứ thấy tiếc tiếc, nhớ nhớ!"

2. Đẹp mà không đẹp

Đẹp mà không đẹp,trang sách,8x 7x,ngày thơ

3. Chú gà trống ưa dậy sớm

Chú gà trống ưa dậy sớm,trang sách,8x 7x,ngày thơ

4. Vè cá

Vè cá,trang sách,8x 7x,ngày thơ

5. Gà con

Gà con,trang sách,8x 7x,ngày thơ

6. Không sống riêng lẻ

Không sống riêng lẻ,trang sách,8x 7x,ngày thơ

7. Đàn gà mới nở

Đàn gà mới nở,trang sách,8x 7x,ngày thơ

8. Trên đường ra Côn Đảo

Trên đường ra Côn Đảo,trang sách,8x 7x,ngày thơ

9. Ngôi trường mới

Ngôi trường mới,trang sách,8x 7x,ngày thơ

,trang sách,8x 7x,ngày thơ

11. Ông tiển ông tiên

Ông tiển ông tiên,trang sách,8x 7x,ngày thơ

12. Hòn đá to

Hòn đá to,trang sách,8x 7x,ngày thơ

13. Quyển vở của em

Quyển vở của em,trang sách,8x 7x,ngày thơ

14. Roi

Roi,trang sách,8x 7x,ngày thơ

15. Cái trống trường em

Cái trống trường em,trang sách,8x 7x,ngày thơ

16. Cây xoài của ông em

Cây xoài của ông em,trang sách,8x 7x,ngày thơ

17. Làm anh

Làm anh,trang sách,8x 7x,ngày thơ

,trang sách,8x 7x,ngày thơ

Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông

19. Làm việc thật vui

Làm việc thật vui,trang sách,8x 7x,ngày thơ

20. Chú bé liên lạc

Chú bé liên lạc,trang sách,8x 7x,ngày thơ

21. Câu chuyện cá gỗ

Câu chuyện cá gỗ,trang sách,8x 7x,ngày thơ

,trang sách,8x 7x,ngày thơ

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

  • Bài liên quan: trang sách, 8x 7x, ngày thơ,