Veri Apriyatno - người họa sĩ tạo ảo ảnh thị giác qua chân dung tự họa

Ảo ảnh thị giác qua các bức vẽ từ chì và than, bạn đã được chiêm ngưỡng?

Veri Apriyatno, 46 tuổi, là họa sĩ nổi tiếng người Indonesia. Ông là người đã đưa nghệ thuật vẽ chân dung tự họa lên một tầm cao mới. Hầu hết các tác phẩm của Veri Apriyatno đều được vẽ từ bút chì và than trên vải bạt nhưng không kém phần độc đáo và sáng táo.

Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng các tác phẩm nổi tiếng của Veri Apriyatno nhé!

1. "Splash through"

1. "Splash through",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

2. "Say cheese"

2. "Say cheese",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

3. "High hopes"

3. "High hopes",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

4. "Narcis Diagnosis"

4. "Narcis Diagnosis",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

5. "Fluid feeling"

5. "Fluid feeling",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

6. "Imaginary reality"

6. "Imaginary reality",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

7. "Emotional rollercoaster"

7. "Emotional rollercoaster",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

8. "Mirror image"

8. "Mirror image",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

9. "Me, myself and I"

9. "Me, myself and I",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

10. "Double take"

10. "Double take",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

11. "Optical illusion"

11. "Optical illusion",Veri Apriyatno,ảo ảnh thị giác,chân dung tự họa

Xem thêm các tác phẩm của Veri Apriyatno tại: https://www.facebook.com/vapriyatno?fref=ts

Nguyễn Lan Anh

Nguồn: Daily Mail