Việt Nam xưa qua 200 bức ảnh cổ

Những bức ảnh Việt Nam xưa những năm 1850-1950 được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.

Những đoạn phim quay đầu tiên tại Việt Nam

Những đoạn phim quay đầu tiên tại Việt Nam,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những đoạn phim quay đầu tiên tại Việt Nam: 

- Ngay sau khi hai anh em người Pháp Lumière sáng chế ra máy quay phim vào năm 1895, thì ngay năm 1896, họ đã sang Việt Nam quay 2 đoạn phim ngắn thời lượng chưa đến 1 phút là "Le Village de Namo" (ngôi làng Nam Ô gần Đà Nẵng), chiếu ở Pháp năm 1900 

- Đoạn phim thứ 2 là “Indochine: Enfants annamites ramassant des sépèques devant la Pagode des dames" (Đông Dương: Trẻ em An Nam nhặt tiền xu do quý bà ném trước chùa), được quay cùng năm, chiếu năm 1903.

Một gia đình bá hộ giàu có trong làng ở Bắc kỳ, đầu thế kỷ 20

Một gia đình bá hộ giàu có trong làng ở Bắc kỳ, đầu thế kỷ 20,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chở lợn ra chợ bán ở Hà Nội cuối thế kỷ 19

Chở lợn ra chợ bán ở Hà Nội cuối thế kỷ 19,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chị em ta cùng nhau đãi gạo thổi cơm, Bắc bộ cuối thế kỷ 19

Chị em ta cùng nhau đãi gạo thổi cơm, Bắc bộ cuối thế kỷ 19,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cấy lúa ở Bắc kỳ cũng y chang như ở Nam kỳ đầu thế kỷ 20

Cấy lúa ở Bắc kỳ cũng y chang như ở Nam kỳ đầu thế kỷ 20,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một lính kỵ binh phụ trách thông tin liên lạc, lính khố đỏ của triều đình

Một lính kỵ binh phụ trách thông tin liên lạc, lính khố đỏ của triều đình,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Bắc kỳ, Sở Địa chính Đông Dương, các nhân viên người Việt Nam đang vẽ bản đồ, đầu thế kỷ 20

Bắc kỳ, Sở Địa chính Đông Dương, các nhân viên người Việt Nam đang vẽ bản đồ, đầu thế kỷ 20,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hai bà cháu hàng quà vặt ở Hà Nội, khoảng năm 1910.

Hai bà cháu hàng quà vặt ở Hà Nội, khoảng năm 1910.,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hai bà cháu hàng quà vặt ở Hà Nội, khoảng năm 1910. Đặc biệt bên dưới có ghi chú bằng chữ Quốc ngữ.

Lá đơn kiện năm 1896 với kiểu chữ quốc ngữ khác

Lá đơn kiện năm 1896 với kiểu chữ quốc ngữ khác,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hội thi chim, đầu thế kỷ 20

Hội thi chim, đầu thế kỷ 20,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vẫn Còn, Click để xem tiếp