Việt Nam xưa qua 200 bức ảnh cổ

Những bức ảnh Việt Nam xưa những năm 1850-1950 được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.

Vận chuyển cho bưu điện năm1890

Vận chuyển cho bưu điện năm1890,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vua ban yến cho các sĩ tử thi đậu năm 1900

Vua ban yến cho các sĩ tử thi đậu năm 1900,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vũng Tàu đầu thế kỷ 20

Vũng Tàu đầu thế kỷ 20,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Xa xa trên sườn Núi Lớn là Bạch Dinh

Xem xử chém phạm nhân bằng máy chém ở Hải Phòng năm 1890

Xem xử chém phạm nhân bằng máy chém ở Hải Phòng năm 1890,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Đấu vật trong lễ hội làng, Hà Nội 1890

Đấu vật trong lễ hội làng, Hà Nội 1890,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những người chống Pháp bị đem ra xử án, Hà Nội năm 1890

Những người chống Pháp bị đem ra xử án, Hà Nội năm 1890,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tấm ảnh đầu tiên của Việt Nam - Đồn Hai Ở Đà Nẵng

Tấm ảnh đầu tiên của Việt Nam - Đồn Hai Ở Đà Nẵng,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tấm ảnh đầu tiên của Việt Nam - Đồn Hai Ở Đà Nẵng.  Ảnh do ông Jules Itier chụp ngày 31-05-1845 bằng máy Daguerreréotype, phát minh năm 1839. Phim là một tấm kim loại bằng đồng có tráng bạc.Một số ảnh cung đình Huế ghi là chụp năm 1835 - tức sớm hơn ảnh này 10 năm - có nghi ngờ nhưng không biết như thế nào vì chưa tra cứu và xác thực được

Pháp xử chém những người đứng đầu vụ "Hà Thành đầu độc" năm 1908

Pháp xử chém những người đứng đầu vụ "Hà Thành đầu độc" năm 1908,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Pháp xử chém những người đứng đầu vụ "Hà Thành đầu độc" năm 1908. Bên phải là cụ Hai Hiên (đầu bếp Hiên) người đã đầu độc 200 lính Pháp (nhưng chúng chỉ bị nôn mửa và bất tỉnh) cùng thêm 1 nội ứng trong thành đi xưng tội với cha xứ nên bị lộ - kế hoạch chiếm thành Hà Nội không thành công dẫn tới cụ và một số cai đội nội ứng bị bắt và phải chịu chém - nghĩa quân Đề Thám phục sẵn bên ngoài chờ pháo hiệu để tiếp ứng nhưng chờ hoài không thấy phải rút đi.

Đám liên quân Pháp - Tây Ban Nha trên tàu chiến tấn công Đà Nẵng năm 1859-1860

Đám liên quân Pháp - Tây Ban Nha trên tàu chiến tấn công Đà Nẵng năm 1859-1860,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Sài Gòn những năm 1859 đến 1868, trước khi Pháp bắt đầu quy hoạch và xây dựng thành phố

Sài Gòn những năm 1859 đến 1868, trước khi Pháp bắt đầu quy hoạch và xây dựng thành phố,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vẫn Còn, Click để xem tiếp