Việt Nam xưa qua 200 bức ảnh cổ

Những bức ảnh Việt Nam xưa những năm 1850-1950 được sưu tầm từ nhiều nguồn giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.

Hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) khoảng 13 tuổi, đứng sau là em họ Nguyễn Phúc Vĩnh Cẩn đang chuẩn bị sang Pháp học, khoảng năm 1926

Hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) khoảng 13 tuổi, đứng sau là em họ Nguyễn Phúc Vĩnh Cẩn đang chuẩn bị sang Pháp học, khoảng năm 1926,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Từ trái sang phải là 3 hoàng tử em của Vua Thành Thái: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm vào năm 1891

Từ trái sang phải là 3 hoàng tử em của Vua Thành Thái: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm vào năm 1891,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tàu vào bến cảng Sài Gòn năm 1868, vị trí chụp gần với ngã ba Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng hiện nay

Tàu vào bến cảng Sài Gòn năm 1868, vị trí chụp gần với ngã ba Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng hiện nay,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Bưu điện Sài Gòn năm 1895

Bưu điện Sài Gòn năm 1895,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Người dân bản xứ Đà Nẵng năm 1859

Người dân bản xứ Đà Nẵng năm 1859,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một con rạch ở Rạch Giá cuối thế kỷ 19

Một con rạch ở Rạch Giá cuối thế kỷ 19,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chiến thuyền Pháp và Tây Ban Nha cập cảng Sài Gòn năm 1868

Chiến thuyền Pháp và Tây Ban Nha cập cảng Sài Gòn năm 1868,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Ông Cao Xuân Dục, Tổng đốc Nam Định trong buổi lễ xướng danh kỳ thi Hương ở Nam Định năm 1897

Ông Cao Xuân Dục, Tổng đốc Nam Định trong buổi lễ xướng danh kỳ thi Hương ở Nam Định năm 1897,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Ngự lâm quân triều Nguyễn cưỡi voi - khoảng thời vua Khải Định

Ngự lâm quân triều Nguyễn cưỡi voi - khoảng thời vua Khải Định,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Các vị chức sắc trong làng ở Sài Gòn, Nam kỳ, Việt Nam năm 1900

Các vị chức sắc trong làng ở Sài Gòn, Nam kỳ, Việt Nam năm 1900,Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vẫn Còn, Click để xem tiếp