# Luân xa

Xem chủ đề Luân xa qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Giải mã 7 Luân Xa trên cơ thể

    Giải mã 7 Luân Xa trên cơ thể

    Các luân xa trên cơ thể được miêu tả như là xếp thành một cột thẳng từ gốc của cột sống lê...