# Màu sắc chủ đạo

Xem chủ đề Màu sắc chủ đạo qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Màu sắc chủ đạo năm 2019

    Màu sắc chủ đạo năm 2019

    Pantone mới đưa ra công bố về màu sắc của năm 2019 - PANTONE 16-1546 TPX Living Coral. Nó...