# Metaphoto

Xem chủ đề Metaphoto qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

    Chụp ảnh kiểu này hay đấy chứ nhỉ?

    Chụp ảnh kiểu này hay đấy chứ nhỉ?
    reddit / @MakerZeph
    Ảnh lồng trong ảnh, người ta gọi kiểu chụp ảnh này là Metaphoto, và cô gái này đang thực hiện lần thứ 8 cùng với Adam Savage.