# Ngôn ngữ cơ thể

Ngôn ngữ cơ thể là truyền thông tin qua những hành vi của cơ thể. Người ta thường sử dụng chúng giúp các cuộc giao tiếp thú vị hơn hoặc để hiểu rõ hơn về điều mà đối phương muốn nói.

Click để tải thêm...