# Người mạnh mẽ

Bạn có nghĩ mình là một người mạnh mẽ? Liệu một người lạnh lùng có được gọi là mạnh mẽ? Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn? Hãy cùng xem loạt bài viết sau đây.