# người nhạy cảm

Đôi khi, người nhạy cảm mang dáng vẻ của sự yếu đuối và mỏng manh. Họ kìm nén và che đậy những cảm xúc mãnh liệt với những người họ yêu trong lòng.