# Nghệ thuật bán hàng

Nghệ thuật bán hàng đôi khi chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhưng đó cũng có thể là những công trình nghiên cứu tâm lý, hành vi mua hàng của con người qua nhiều năm để đúc rút. Những người bán hàng thành công hơn ai hết là những bậc thầy về áp dụng tâm lý học vào đời sống.