# Ngu dốt

Xem chủ đề Ngu dốt qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • 14 nguyên tắc cơ bản để bớt NGU

    14 nguyên tắc cơ bản để bớt NGU

    Trong thời gian đầu sự nghiệp của mình, có người nói với tôi rằng 'Một trong những lợi thế...