Về soạn bài trên Ohay TV

I) HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI

[đang cập nhật lại video]

II) MỘT SỐ QUY TẮC SOẠN BÀI

Việc soạn bài theo quy tắc sẽ làm các bài viết đồng nhất với nhau, nâng cao tính chuyên nghiệp của bài viết, của tác giả và của Ohay TV. Ban Quản Trị không muốn phải hạn chế các tính năng giúp các bạn thuận tiện soạn bài (chờ duyệt, duyệt chỉnh sửa, chỉnh sửa bài viết), do đó mong các bạn cũng sẽ hợp tác cùng BQT với những quy định sau đây:

1 - Tiêu đề

  • Không được viết hoa toàn bộ. Bắt buộc viết hoa chữ cái đầu tiên.
  • Tiêu đề cần rõ ràng, bao hàm được nội dung bài viết. Tránh giật tít, gây hiểm nhầm hoặc tiêu đề quá chung chung.

2 - Liên kết cuối bài

  • Tối đa được liên kết 4 bài viết
  • Bài liên kết phải có tiêu đề, không được chỉ để link không. Ví dụ: Ohay TV thay vì https://www.ohay.tv/
  • Bắt buộc sử dụng định dạng list, font chữ và kích thước bình thường như hình bên dưới


nguyengiang

3 - Từ khóa

  • Không được spam từ khóa, chỉ sử dụng những từ khóa thực sự liên quan. 
  • Khuyến khích để trong phạm vi 5 từ khóa trở lại
  • Các từ khóa con đã được nhắc đến trong từ khóa khác có thể bỏ qua. Ví dụ: Bài viết có 2 từ khóa : hình xăm, hình xăm đẹp cho nữ -> Trường hợp này bạn có thể bỏ từ khóa hình xăm vì nó đã được bao hàm trong hình xăm đẹp cho nữ.

4 - Canh lề

Sử dụng thanh công cụ:

Mô tả hình ảnh


Cảm ơn các bạn!