Biểu tượng của Petrolimex Việt Nam :))

, Nguồn ảnh: Afamily

Ở một số nơi, chỉ cần đặt cục gạch, nhét thêm một miếng giấy hoặc một que nhỏ lên trên cũng giúp người qua đường hiểu: Tại đây có bán xăng.